Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Đăng ngày: 09/01/2015
Cong-chuc-PGD-Yen-My-(2).jpg


 
        LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Nguyen-Thi-Tham.jpg- Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm
- Năm sinh: 1965
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ: Huyện uỷ viên - Trưởng Phòng
- Phụ trách: Lãnh đạo chung; Chịu trách nhiệm với Sở Giáo dục và Đào tạo và Huyện uỷ, HĐND-UBND huyện về mọi hoạt động của Ngành Giáo dục theo chức năng, thẩm quyền được giao; Trực tiếp quản lý, chỉ đạo: Công tác Bảo hiểm, Khuyến học.
Do-Van-Hai-(3).jpg- Họ và tên: Đỗ Văn Hải
- Năm sinh: 1968
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ: Phó trưởng Phòng
- Phụ trách: Giúp trưởng phòng chỉ đạo chuyên môn bậc Tiểu học và được uỷ quyền một số công việc khi Trưởng phòng đi công tác.
- Trực tiếp công việc: Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; Đề án Ngoại ngữ; Hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng các xã/thị trấn
Nguyen-Van-Cuong.jpg- Họ và tên: Nguyễn Văn Cường
- Năm sinh: 1976
- Trình độ chuyên môn: Cao học
- Chức vụ: Phó trưởng Phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục
- Phụ trách: Giúp trưởng phòng chỉ đạo chuyên môn bậc Mầm non; Công tác Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; CNTT.
- Trực tiếp công việc: Tổng hợp thi đua, Phong trào "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Các cuộc vận động; Quản trị Cổng thông tin điện tử.
Dang-Van-Tan-Khanh-(2).jpg - Họ và tên: Đặng Văn Tân Khanh
- Năm sinh: 1973
- Trình độ chuyên môn: Cao học
- Chức vụ: Phó trưởng Phòng
- Phụ trách: Giúp trưởng phòng chỉ đạo chuyên môn bậc THCS, GDTX, GDTC.
- Trực tiếp công việc: Công tác giáo dục đạo đức học sinh; Hoạt động ngoại khoá; Y tế trường học; Tuyển sinh Đại học.
  

    CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Nguyen-Thi-Nhu-Trang-(2).jpg- Họ và tên: Nguyễn Thị Như Trang
- Năm sinh: 1989
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trực tiếp công việc: Quản lý chuyên môn bậc Mầm non; Phần mềm EMIS mầm non; Quản lý con dấu cơ quan; Công tác Đoàn, Đội; Kiêm nhiệm công tác Văn thư.
 
Le-Thi-Viet-Nga-(2).jpg - Họ và tên: Lê Thị Việt Nga
- Năm sinh: 1975
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trực tiếp công việc: Quản lý chuyên môn bậc học Tiểu học; Quản lý phần mềm VEMIS, EMIS tiểu học; Thủ quỹ cơ quan và Chi bộ; Công tác văn thể.
 
Nguyen-Van-Hien-(1).jpg- Họ và tên: Nguyễn Văn Hiến
- Năm sinh: 1979
- Trình độ chuyên môn: Cao học
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trực tiếp công việc: Quản lý chuyên môn bậc THCS, GDTX, GDTC; Quản lý phần mềm VEMIS, EMIS THCS;  Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
 
Nguyen-Van-Van-(1).jpg- Họ và Tên: Nguyễn Văn Vân
- Năm sinh: 1964
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ: Chuyên viên, Chủ tịch Công đoàn Phòng GD&ĐT.
- Trực tiếp công việc: Công tác XHHGD; Xây dựng CSVC, thiết bị trường học; Kiêm nhiệm kế toán cơ quan.
 
Vu-Duc-Thuy.jpg- Họ và tên: Vũ Đức Thuỳ
- Năm sinh: 1972
- Trình độ chuyên môn: Cao học
- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện, Chuyên viên
- Trực tiếp công việc: Công tác Tổ chức cán bộ, Thống kê kê hoạch; Đào tạo bồi dưỡng; Quản lý phần mềm PMIS; Thanh tra; Giáo dục pháp luật; pháp chế.
 
  
 
Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Thi Olympic tiếng Anh trên mạng
Thi giải Toán qua mạng
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục
Hệ thống quản lý Kiểm định chất lượng giáo dục
Hệ thống Phổ cập - Xoá mù chữ
Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục
Sở Giáo dục Hưng Yên
Văn bản của UBND tỉnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên đoàn lao động tỉnh
Tỉnh Đoàn Hưng Yên
Bộ Nội vụ