Danh bạ Email ngành

Danh bạ Email ngành
Đăng ngày: 18/08/2016
1. DANH BẠ EMAIL PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- Phòng Giáo dục và Đào tạo:pgdyenmy.hungyen@moet.edu.vn
- Trưởng phòng:nguyenthitham@pgdyenmy.edu.vn
- Phó trưởng phòng 1:dovanhai@pgdyenmy.edu.vn
- Phó trưởng phòng 2:nguyenvancuong@pgdyenmy.edu.vn
- Phó trưởng phòng 3:dvtkhanh@pgdyenmy.edu.vn
- Bộ phận Giáo dục mầm non:gdmnym.hungyen@moet.edu.vn
- Bộ phận Giáo dục tiểu học:gdthym.hungyen@moet.edu.vn
- Bộ phận Giáo dục THCS:gdthcsym.hungyen@moet.edu.vn
- Bộ phận Công nghệ thông tin:cnttym.hungyen@moet.edu.vn
- Bộ phận thanh tra:thanhtraym.hungyen@moet.edu.vn

Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Thi Olympic tiếng Anh trên mạng
Thi giải Toán qua mạng
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục
Hệ thống quản lý Kiểm định chất lượng giáo dục
Hệ thống Phổ cập - Xoá mù chữ
Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục
Sở Giáo dục Hưng Yên
Văn bản của UBND tỉnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên đoàn lao động tỉnh
Tỉnh Đoàn Hưng Yên
Bộ Nội vụ