Hướng dẫn nghiệm thu thiết bị dạy học Mầm non, Tiểu học và THCS năm 2016

Hướng dẫn nghiệm thu thiết bị dạy học Mầm non, Tiểu học và THCS năm 2016
    Thực hiện công văn 907/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2016 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn nghiệm thu thiết bị dạy học Mầm non, Tiểu học và THCS năm 2014.
    Để thực hiện tốt công tác bàn giao, nghiệm thu thiết bị dạy học Mầm non, Tiểu học và THCS. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Tiểu học và THCS được thụ hưởng trong huyện thực hiện các nội dung sau:
    1. Thành lập Tiểu ban nghiệm thu.
    - Mỗi trường Tiểu học và THCS thành lập một Tiểu ban nghiệm thu đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học do Hiêu trưởng làm trưởng Tiểu ban, Phó hiệu trưởng làm phó Tiểu ban, các thành viên là giáo viên có kinh nghiệm và cán bộ phụ trách thiết bị.
    2. Nhiệm vụ của tiểu ban nghiệm thu thiết bị.
    - Nghiệm thu thiết bị tại trường với từng thiết bị cụ thể (có biên bản nghiệm thu để lưu lại tại các đơn vị và gửi Ban nghiệm thu Phòng Giáo dục và Đào tạo)
    - Lập biên bản trả lại đơn vị cung ứng (nhà thầu) thiết bị không đạt tiêu chuẩn.
    3. Quy trình nghiệm thu đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tại các đơn vị
    a. Hướng dẫn nghiệm thu đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy học:
    - Nghiên cứu danh mục thiết bị dạy học, tìm hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật, ký hiệu, nhà sản xuất.
    - Sử dụng thiết bị dạy học theo tài liệu “ Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học (nếu có)”.
    b. Giao nhận thiết bị dạy học tại trường (do Tiểu ban nghiệm thu thực hiện)
    - Kiểm tra số lượng mua sắm: kiểm tra danh mục, kí hiệu, mã hiệu sản xuất và tiêu chuẩn kĩ thuật, giấy bảo hành; nguồn gốc sản xuất theo Quyết định của Sở GD&ĐT và phụ lục đính kèm;
    - Sử dụng thiết bị dạy học để đánh giá mức độ tin cậy, chất lượng, hiệu quả của thiết bị dạy học.
    - Lập biên bản giao nhận thiết bị dạy học, không nhận những thiết bị dạy học không đạt yêu cầu. Biên bản giao nhận phải có chữ kí của Hiêu trưởng và đơn vị cung ứng thiết bị.
    - Báo cáo kết quả nghiệm thu của Tiểu ban đơn vị cho Ban nghiệm thu của Phòng GD&ĐT.
    Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học và THCS được thụ hưởng triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

*Nội dung chi tiết xin tải tệp đính kèm!
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
DS KQ TĐKT31/05/2017Danh sách kết quả xét thi đua năm 2016-2017
99/QĐ-PGDĐT14/02/2017Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Giải toán qua mạng cấp huyện năm học 2016-2017
98/PGDĐT-CNTT14/02/2017Công văn hướng dẫn tiếp theo về tổ chức thi VIO cấp huyện
62/PGDĐT-CNTT14/02/2017Công văn hướng dẫn thi VIO cấp huyện năm học 2016-2017
496/PGDĐT-CNTT22/07/2016Công văn triệu tập tập huấn Công thông tin
100/QĐ-PGDĐT23/02/2016Quyết định thành lập Hội đồng coi thi IOE cấp tỉnh năm học 2015-2016
98/QĐ-PGDĐT23/02/2016Quyết định cử cán bộ giám sát Cuộc thi IOE cấp tỉnh
101/PGDĐT-CNTT23/02/2016Trưng tập máy tính phục vụ Cuộc thi IOE cấp tỉnh năm học 2015-2016
99/PGDĐT-CNTT23/02/2016Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi IOE cấp tỉnh năm học 2015-2016
78/GM-PGDĐT17/02/2016Giấy mời hội nghị giao ban Hiệu trưởng tháng 02
64/CTr-PGDĐT03/02/2016Chương trình công tác tháng 02 năm 2016
47/GM-PGDĐT18/01/2016Giấy mời dự Hội nghị sơ kết học kỳ II và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2015-2016
28/QĐ-PGDĐT11/01/2016Quyết định thành lập Hội đồng coi thi Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp huyện
27/QĐ-PGDĐT11/01/2016Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng năm học 2015-2016
26/KH-PGDĐT11/01/2016Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng cấp huyện năm học 2015-2016
24/PGDĐT-TTr11/01/2016Triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra năm 2016
12/PGDĐT-CNTT07/01/2016Triển khai cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền CNTT năm 2016
11/PGDĐT-THTĐ07/01/2016Công văn hướng dẫn nghỉ tết nguyên đán Bính Thân