Quyết định thành lập Hội đồng coi thi IOE cấp tỉnh năm học 2015-2016

Quyết định thành lập Hội đồng coi thi IOE cấp tỉnh năm học 2015-2016
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Hội đồng coi thi Cuộc thi "Olympic tiếng Anh qua Internet
dành cho học sinh Tiểu học và THCS" cấp tỉnh năm học 2015 - 2016
   
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN MỸ
Căn cứ Quyết định số 1825/2009/UBND ngày 23/6/2009 của UBND huyện Yên Mỹ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE); Căn cứ Công văn số 97/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 29/01/2016 của Sở GD&ĐT Hưng Yên về vệc hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh, thi giải toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2015 - 2016;
Xét đề nghị của bộ phận CNTT và chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng coi thi cuộc thi “Olympic tiếng Anh qua Internet dành cho học sinh TH và THCS” cấp tỉnh năm học 2015-2016, gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Chủ tịch HĐ: Bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng phòng GD&ĐT.
2. Phó chủ tịch HĐ:
- Ông Nguyễn Văn Cường         - Phó Trưởng phòng GD&ĐT;
- Bà Trần Thị Yến             - HT Trường THCS Đoàn Thị Điểm.
3. Thư ký:     - Ông Nguyễn Văn Oanh     - Phó hiệu trưởng THCS Việt Cường;
4. Các uỷ viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Hội đồng coi thi làm việc 03 ngày (bắt đầu từ 7h30 ngày 26-28/02/2016) theo đúng các quy định của Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông và các qui định khác về tổ chức thi cuộc thi của Sở GD&ĐT. Hội đồng coi thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các bộ phận chuyên môn có liên quan của Phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

* Nội dung chi tiết xin tải tệp đính kèm.
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
DS KQ TĐKT31/05/2017Danh sách kết quả xét thi đua năm 2016-2017
99/QĐ-PGDĐT14/02/2017Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Giải toán qua mạng cấp huyện năm học 2016-2017
98/PGDĐT-CNTT14/02/2017Công văn hướng dẫn tiếp theo về tổ chức thi VIO cấp huyện
62/PGDĐT-CNTT14/02/2017Công văn hướng dẫn thi VIO cấp huyện năm học 2016-2017
473/PGDĐT-CSVC22/07/2016Hướng dẫn nghiệm thu thiết bị dạy học Mầm non, Tiểu học và THCS năm 2016
496/PGDĐT-CNTT22/07/2016Công văn triệu tập tập huấn Công thông tin
98/QĐ-PGDĐT23/02/2016Quyết định cử cán bộ giám sát Cuộc thi IOE cấp tỉnh
101/PGDĐT-CNTT23/02/2016Trưng tập máy tính phục vụ Cuộc thi IOE cấp tỉnh năm học 2015-2016
99/PGDĐT-CNTT23/02/2016Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi IOE cấp tỉnh năm học 2015-2016
78/GM-PGDĐT17/02/2016Giấy mời hội nghị giao ban Hiệu trưởng tháng 02
64/CTr-PGDĐT03/02/2016Chương trình công tác tháng 02 năm 2016
47/GM-PGDĐT18/01/2016Giấy mời dự Hội nghị sơ kết học kỳ II và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2015-2016
28/QĐ-PGDĐT11/01/2016Quyết định thành lập Hội đồng coi thi Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp huyện
27/QĐ-PGDĐT11/01/2016Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng năm học 2015-2016
26/KH-PGDĐT11/01/2016Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng cấp huyện năm học 2015-2016
24/PGDĐT-TTr11/01/2016Triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra năm 2016
12/PGDĐT-CNTT07/01/2016Triển khai cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền CNTT năm 2016
11/PGDĐT-THTĐ07/01/2016Công văn hướng dẫn nghỉ tết nguyên đán Bính Thân