Tên tài nguyênNgày đăngTải về
Danh sách khen thưởng kèm theo QĐ khen thưởng năm học 2012-201316/01/20161876-DS-khen-thuong-kem-QD-1876-UBND-huyen.pdf   1876-DS-khen-thuong-kem-QD-1876-UBND-huyen.pdf (406,9 KB)
Kết quả thi đua khen thưởng năm học 2012-201316/01/20161876-QDUBND-huyen-khen-thuong-nam-hoc-2012-2013-gui-truong.pdf   1876-QDUBND-huyen-khen-thuong-nam-hoc-2012-2013-gui-truong.pdf (919,81 KB)
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Thi Olympic tiếng Anh trên mạng
Thi giải Toán qua mạng
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục
Hệ thống quản lý Kiểm định chất lượng giáo dục
Hệ thống Phổ cập - Xoá mù chữ
Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục
Sở Giáo dục Hưng Yên
Văn bản của UBND tỉnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên đoàn lao động tỉnh
Tỉnh Đoàn Hưng Yên
Bộ Nội vụ