Tên tài nguyênNgày đăngTải về
CNTT16/01/2016Tichhoplienmon_Khoi-THCS_Giang_THCSNghiaHiep_HuyenYenMy.docx (5,36 MB)
Chuyên đề Bản đồ tư duy17/03/2015doc000009Chuyen-de-Ban-do-tu-duy-Trien-khai-voi-hoc-sinh.doc   doc000009Chuyen-de-Ban-do-tu-duy-Trien-khai-voi-hoc-sinh.doc (111,5 KB)
Chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp17/03/2015doc000010Chuyen-de-cong-tac-chu-nhiem-lop.doc   doc000010Chuyen-de-cong-tac-chu-nhiem-lop.doc (170,5 KB)
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO BỘ MÔN ÂM NHẠC17/03/2015doc000008Sang_kien_KN-_TRAN_THI_HANG.doc   doc000008Sang_kien_KN-_TRAN_THI_HANG.doc (231 KB)
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Thi Olympic tiếng Anh trên mạng
Thi giải Toán qua mạng
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục
Hệ thống quản lý Kiểm định chất lượng giáo dục
Hệ thống Phổ cập - Xoá mù chữ
Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục
Sở Giáo dục Hưng Yên
Văn bản của UBND tỉnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên đoàn lao động tỉnh
Tỉnh Đoàn Hưng Yên
Bộ Nội vụ