Chi bộ Phòng Giáo dục

Chi bộ Phòng Giáo dục
Đề cương Tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Đề cương Tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Đăng ngày: 08/08/2016
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương Tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chi bộ Phòng GD&ĐT Yên Mỹ trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương tuyên truyền.
Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 28/4/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của ĐảngChương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 28/4/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Đăng ngày: 06/08/2016
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (sau đây viết tắt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng); căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư TƯ Đảng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư TƯ Đảng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đăng ngày: 05/08/2016
Ngày 25/7/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về việc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05).
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhChỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đăng ngày: 05/08/2016
Ngày 15/5/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạoĐại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng ngày: 07/01/2016
Thực hiện kế hoạch số 73-KH/HU ngày 22/10/2014 của Huyện ủy Yên Mỹ; Kế hoạch số 03/KH-ĐBCQCQ về tổ chức đại hội chi đảng bộ cơ sở tiến tới đảng bộ CQ chính quyền huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Thi Olympic tiếng Anh trên mạng
Thi giải Toán qua mạng
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục
Hệ thống quản lý Kiểm định chất lượng giáo dục
Hệ thống Phổ cập - Xoá mù chữ
Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục
Sở Giáo dục Hưng Yên
Văn bản của UBND tỉnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên đoàn lao động tỉnh
Tỉnh Đoàn Hưng Yên
Bộ Nội vụ