Tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non

Tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non
Đăng ngày: 18/01/2016
Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 2417/TTg-KGVX về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non
Tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non

Thực hiện công văn số 2417/TTg-KGVX ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 (Quyết định 239) và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 (Quyết định 60). Để không bị gián đoạn trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, ảnh hưởng tới đời sống giáo viên và hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo Giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố thực hiện một số yêu cầu:

- Chủ trì, phối hợp với sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định 239 và Quyết định 60 tại địa phương.

- Về đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, trình tự thủ tục và nguồn kinh phí hỗ trợ, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT/BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non theo quy định tại Quyết định số 239 và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của Bộ GD&ĐT - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ngày 11/3/2013 của Bộ  về việc hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định 60.

Chinh-sach-GVMN-2.JPG

Những năm gần đây, cán bộ giáo viên, nhân viên và trẻ các trường mầm non đã luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, mặc dù vậy đội ngũ giáo viên và trẻ em mầm non ở nhiều địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Với chủ trương này, Chính phủ đã thực sự không ngừng chú trọng và chăm lo cho đội ngũ cô và trẻ đang công tác và học tập tại các trường mầm non trên cả nước từ đó đã giúp cho cán bộ, giáo viên thêm phần yên tâm công tác, hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc mầm non tương lai của đất nước.

GDMN
Các tin liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Thi Olympic tiếng Anh trên mạng
Thi giải Toán qua mạng
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục
Hệ thống quản lý Kiểm định chất lượng giáo dục
Hệ thống Phổ cập - Xoá mù chữ
Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục
Sở Giáo dục Hưng Yên
Văn bản của UBND tỉnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên đoàn lao động tỉnh
Tỉnh Đoàn Hưng Yên
Bộ Nội vụ