Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Đăng ngày: 02/02/2016

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN - 2016

TT

Ngày trực

Trực ngày

Trực đêm

1

Thứ Bảy 06/02/2016
(28/12/2015 Âm lịch)

-Đ/c Vũ Đức Thuỳ
-Đ/c Nguyễn Văn Cường

Đ/c Đỗ Văn Phúc
(NV bảo vệ CQ)

2

Chủ Nhật 07/02/2016
(29/12/2015 Âm lịch)

-Đ/c Nguyễn Thị Thắm
-Đ/c Nguyễn Văn Vân

Đ/c Đỗ Văn Phúc
(NV bảo vệ CQ)

3

Thứ Hai 08/02/2016
(01/01/2016 Âm lịch)

-Đ/c Đỗ Văn Hải
-Đ/c Nguyễn Thị Thắm

Lãnh đạo Phòng, Đ/c Vân và Bảo vệ cơ quan

4

Thứ Ba 09/02/2016
(02/01/2016 Âm lịch)

-Đ/c Đặng Văn Tân Khanh
-Đ/c Nguyễn Văn Hiến

Đ/c Đỗ Văn Phúc
(NV bảo vệ CQ)

5

Thứ Tư 10/02/2016
(03/01/2016 Âm lịch)

-Đ/c Nguyễn Văn Vân
-Đ/c Đỗ Văn Hải

Đ/c Đỗ Văn Phúc
(NV bảo vệ CQ)

6

Thứ Năm 11/02/2016
(04/01/2016 Âm lịch)

-Đ/c Nguyễn Văn Hiến
-Đ/c Lê Thị Việt Nga

Đ/c Đỗ Văn Phúc
(NV bảo vệ CQ)

7

Thứ Sáu 12/02/2016
(05/01/2016 Âm lịch)

-Đ/c Nguyễn Thị Như Trang
-Đ/c Đặng Văn Tân Khanh

Đ/c Đỗ Văn Phúc
(NV bảo vệ CQ)

8

Thứ Bảy 13/02/2016
(06/01/2016 Âm lịch)

-Đ/c Lê Thị Việt Nga
-Đ/c Nguyễn Thị Như Trang

Đ/c Đỗ Văn Phúc
( NV bảo vệ CQ)

9

Chủ Nhật 14/02/2016
(07/01/2016 Âm lịch)

-Đ/c Nguyễn Văn Cường
-Đ/c Vũ Đức Thuỳ

Đ/c Đỗ Văn Phúc
(NV bảo vệ CQ)

 Ghi chú: Ca trực ngày: từ 7h30 đến 16h30. Ca trực đêm: từ 16h30 đến 7h30 ngày hôm sau.

Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Thi Olympic tiếng Anh trên mạng
Thi giải Toán qua mạng
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục
Hệ thống quản lý Kiểm định chất lượng giáo dục
Hệ thống Phổ cập - Xoá mù chữ
Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục
Sở Giáo dục Hưng Yên
Văn bản của UBND tỉnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên đoàn lao động tỉnh
Tỉnh Đoàn Hưng Yên
Bộ Nội vụ