Thông báo về việc cập nhật thông tin trên Cổng thông tin

Thông báo về việc cập nhật thông tin trên Cổng thông tin
Đăng ngày: 29/07/2016
Thực hiện Công văn số 469/PGDĐT-CNTT ngày 19/7/2016 của Phòng GD&ĐT. Ngày 22/7/2016, Bộ phận CNTT của Phòng đã hướng dẫn các trường MN, TH, THCS trong huyện quản trị và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin thành viên (các trường). Hiện tại các trang thành viên đã hoạt động ổn định trên phiên bản mới nhất, các nhà trường phân công cán bộ phụ trách quản trị nội dung Cổng thông tin tiếp tục cập nhật thường xuyên các thông tin của nhà trường lên Website và thường xuyên khai thác và chia sẻ nội dung trên Cổng thông tin toàn ngành.
Lưu ý: tài khoản và mật khẩu đăng nhập quản trị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại chuyên đề ngày 22/7. Bộ phận CNTT của Phòng GD&ĐT sẽ thường xuyên cập nhật các bài viết hướng dẫn quản trị nội dung theo từng chức năng của Cổng thông tin. Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị thường xuyên truy cập Cổng thông tin của ngành để được hướng dẫn.

Bộ phận CNTT Phòng GD&ĐT
Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Thi Olympic tiếng Anh trên mạng
Thi giải Toán qua mạng
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục
Hệ thống quản lý Kiểm định chất lượng giáo dục
Hệ thống Phổ cập - Xoá mù chữ
Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục
Sở Giáo dục Hưng Yên
Văn bản của UBND tỉnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên đoàn lao động tỉnh
Tỉnh Đoàn Hưng Yên
Bộ Nội vụ